Prodajni program

Ogrev

By

U ponudi imamo:

ogrev 1

• pelet
• briket
• cepano drvo u paleti
• otpadno drvo u paleti
• kameni ugalj
• su​š​eni ugalj
• lignit

More

Centralni usisivači

By

Čistoća i mir stambenog prostora u kojem živimo predstavlja osnov da bi se osećali prijatno i udobno, pa je i održavanje čistoće nezaobilazni svakodnevni posao. Ugradnjom sistema za centralno usisavanje prestaje sav dosadašnji napor prilikom standardnog usisavanja, saginjanja i zavlačenja u svaki kutak prostorije, a da ne govorimo o stalnom premeštanju teškog i bučnog klasičnog aparata od konektora do konektora kao i pražnjenje vrećica punih prašine.

Funkcionalnost ugradnog sistema za centralno usisavanje BEAM

centralni usisivac 3

BEAM se sastoji od specijalnog, antistatičkog sistema cevi, zidnih utičnica po prostorijama i od moćne usisne mašine. Pored ugrađenog sistema cevi nalazi se i električni kablovi od 24V. Njihov početak je kod usisnog aparata, a završetak u utičnicama. Kada se cev utakne u utičnicu, sistem se automatski uključuje, a kada se cev izvadi, sistem se isključuje.

Ugradnja centralnog usisivača

centralni usisivac 2

Prednosti centralnog usisivača

 • Čuva Vaše zdravlje!
  Specijalni sistem filtera filtrira vazduh od mikroprašine, polena i grinja i preko ugrađenih cevi izbacuje ga u atmosferu. Na taj način se obezbeđuje stopostotna čistoća vazduha koji se udiše.
 • Praktičniji i moderniji način usisavanja uz manje napora!
  Ne treba nositi i premeštati težak aparat iz prostorije u prostriju ili sa sprata na sprat, već je dovoljno utaknuti laku usisnu cev u utičnicu i na taj način startovati sistem za centralno usisavanje.
 • Čist vazduh!
  Pri usisavanju sistemom BEAM vazduh koji se usisa, za razliku od klasičnih usisivača, prolazi kroz specijalni sistem filtera i ne vraća se u prostoriju, već odlazi iz Vašeg doma u atmosferu. Obični usisivači uklanjaju nečistoću i prašinu, ali ne i mikroprašinu, polen i grinje već ostaju u prostoru u kome se usisava.
 • Bešumno usisavanje! 
  Pošto se aparat nalazi u podrumu, garaži, kotlarnici ili nekoj nusprostoriji, zvuk koji stvara ne smeta ukućanima tako da mogu da se bezbrižno odmaraju, spavaju, gledaju TV, uče ili nesmetano razgovaraju i za vreme korišćenja usisivača.
 • Spremanje bez napora!
  Ukoliko se u kuhinji prospe so, šećer ili nešto drugo ili na podu u predsoblju ostane blato ili pesak od cipela ne mora se vaditi usisivač, metla i lopatica da bi se to počistilo. Uz pomoć specijalnih adaptera koji su deo centralnog sistema za usisavanje ugrađenih u donji deo kuhinjskog elementa ili zida predsoblja otklanjaju se spomenute nečistoće.
More

Oprema za solar

By

Sunčeva energija usmerena je ka budućnosti. Solarnim sistemom možete pružiti svoj doprinos zaštiti od klimatskih promena i smanjiti utrošak energije, bez da se odreknete udobnosti. Moderni solarni sistemi Bosch efikasno pretvaraju sunčevu energiju u toplotu grejanja i tople vode - i to ne samo dok sija sunce.

Bosch solarna rešenja transformišu besplatnu energiju dobijenu od Sunca u grejanje i zagrevanje tople potrošne vode. Ova rešenja značajno smanjuju troškove za energiju i smanjuju zagađenje okoline. U proseku, Bosch solarni sistemi štede do 60% energije potrebne za zagrevanje tople potrošne vode i 30% energije za grejanje. U letnjem periodu i periodu dobre osunčanosti Bosch solarni sistem će obezbeđivati i do 100% vaših potreba za toplom potrošnom vodom. Preko 100 godina iskustva na tržištu, inovacije i kvalitet nude rešenje za vas.

Prodaja i ugradnja opreme za solar

 solarni paneli

Solarni kolektori

Solarni kolektori i sam solarni sistem moraju biti izrađeni od najkvalitetnijih komponenti – kolektori su izloženi niskim spoljnim temperaturama, a leti se zagrevaju na preko 200 stepeni, izloženi su kiši, snegu, gradu, a treba da traju barem 15 do 20 godina ! Imajući u vidu da je period isplativosti 3 do 7 godina (u zavisnosti od tipa objekta), od izuzetne je važnosti za investitora da odabere pouzdan I kvalitetan solarni sistem, koji će sebe isplatiti I doneti dugotrajni benefit vlasniku.

Imajući sve to vidu, BOSCH je pripremio liniju kolektora izuzetnh performansi,kao i setove opreme koji obuhvataju sve što je potrebni za izvođenje jendog solarnog sitema.

Solar 3000 TF Solar 5000 TF Solar 7000 TF
        
Posebno otporan Horizontalni ili vertikalni kolektori 
Privlačan izgled i uverljiva snaga
porodica2 4clana mala porodica3 6clanova mala porodica5 8clanova mala porodica6 10clanova mala
 SOLARNI SET 1 - porodica 2-4 člana SOLARNI SET 2 - porodica 3-6 članova  SOLARNI SET 3 - porodica 5-8 članova  SOLARNI SET 4 - porodica 6-10 članova 

 

Solarni akumulacioni bojleri

Solarni akumulacioni bojler
SK 300/400/500-solar
Solarni akumulacioni bojler
SP 750-solar
More

Toplotne pumpe

By

Šta je geotermalna energija?

Pojam geotermalna energija odnosi se na korišćenje toplote Zemljine unutrašnjosti koja u samom središtu iznosi 4000-7000°, što je približno temperaturi površine  Sunca. Najpraktičnija za eksploataciju geotermalne energije su područja gde se vrela masa nalazi blizu površine zemlje. Na mnogim takvim lokacijama u svetu već postoje postrojenja – izmenjivači toplote koja na taj način zagrejanu vodu koriste za grejanje ili u industrijske svrhe.

Čovek je od najstarijih vremena koristio tople izvore i na njima gradio velika kupatila. Prvi javni sistem grejanja koji je koristio tople izvore sagrađen je 1892. godine u državi Ajdaho u Sjedinjenim Američkim Državama, dok je prva geotermalna elektrana sagrađena 1904. u Italji.  Struktura Zemljine unutrašnjosti je takva da temepratura u zavisnosti od strukture slojeva raste od 10 do 30°C na svakih kilometar bliži jezgru.

Skoro nepromenljiva temperatura sloja Zemljine kore može se u velikom obimu iskoristiti za indirektno grejanje ili hlađenje stambenih i poslovnih objekata. Tokom zime, kada je tlo toplije od građevina na površini, sistem-izmenjivač preko cevi sa vodom prenosi toplotu tla na zgrade, dok leti, kada je tlo hladnije od površine, radi suprotno. Isti sistem tako služi i za grejanje i za hlađenje. Procenjeno je da zalihe geotermalne energije daleko prevazilaze energetske zalihe uglja, nafte, prirodnog gasa i uranijuma zajedno. Njena prednost su zanemarljivo mali negativan uticaj na okolinu i ogromni potencijal, dok su mane uslovljenost položajem, dubinom, temperaturom i procentom vode u određenom geotermalnom rezervoaru.

toplotne pumpe

Šta je toplotna pumpa?

Toplotna pumpa je ekonomski i energetski najefikasniji sistem za grejanje i hlađenje prostora. Toplotna energija može da se uzme iz podzemnih voda koje su na temperaturi od oko 14°C tokom cele godine. Iz izbušenog bunara voda se prepumpava u razmenjivač toplote u kome se deo toplote iz podzemne vode prenosi u freon koji tada isparava. Takav sklop (pumpa+toplotni izmenjivač) naziva se toplotna pumpa.

Delimično ohlađena voda vraća se u drugi bunar koji je iste dubine kao i prvi tako da se tokovi podzemnih voda ne remete. Freon koji je sada u gasovitom stanju sabija se kompresorom i tada otpušta latentnu prenetu toplotu i predaje je vodi koja cirkuliše kroz kondenzator i sistem radijatorskog i/ili podnog sistema cevi u zgradi. Prednosti ovakvog sistema za grejanje i hlađenje su sledeće: – Preko 70 % energije potrebne za grejanje prostora dobija se iz podzemne vode besplatno u toku celog veka eksploatacije toplotne pumpe.

toplotne pumpe

Kako radi toplotna pumpa?

Treba napomenuti da se termin „toplotna pumpa“ koristi za fizičku pojavu „prepumpavanja toplote“, a pritom se ne misli na uređaj koji to radi. Ovu fizičku pojavu omogućavaju druge dve prirodne pojave, isparavanje i kondezacija, odnosno promena agregatnog stanja iz tečnog u gasovito i obrnuto.Treba napomenuti da se termin „toplotna pumpa“ koristi za fizičku pojavu „prepumpavanja toplote“, a pritom se ne misli na uređaj koji to radi. Ovu fizičku pojavu omogućavaju druge dve prirodne pojave, isparavanje i kondezacija, odnosno promena agregatnog stanja iz tečnog u gasovito i obrnuto. Isparavanje je fizička pojava koja je praćena oduzimanjem toplote okolini.

To je razlog što se znojimo kada nam je toplo. Znoj koji isparava odnosi sa sobom višak toplote sa našeg tela (hladi ga) i tako reguliše telesnu temperaturu. Kondezacija je suprotna pojava isparavanju i praćena je odavanjem (oslobađanjem) toplote. Voda koja je isparila iz neke posude (pretvorila se u vodenu paru), vratiće svu eneriju uloženu u isparavanje, kada se bude kondezovala (ponovo prešla u tečno stanje). Ove dve pojave neprekidno se dešavaju u uređajima koji rade na principu toplotne pumpe. Ovo je objašnjeno u tekstu koji sledi.


Isparivac kondenzator1Gledajući sliku levo, možemo razumeti princip rada toplotne pumpe. U delu ciklusa koji je označen brojem 1, kompresor pogonjen električnom energijom, komprimuje freon i  time mu povećava pritisak i temperaturu, a  u delu ciklusa označenog brojem 2, kondezator ga hladi i time prevodi iz gasovitog u tečno stanje, to je ujedno deo gde freon predaje kondezatoru latentnu (prikrivenu) toplotu, ranije preuzetu od vode. U delu ciklusa koji je označen brojem 4 dolazi do rasterećenja (smanjenja pritiska), i freon počinje naglo da vri i isparava. Kao što smo već rekli, svako isparavanje oduzima energiju svojoj okolini, pa tako freon dok isparava hladi vodu i na taj način joj oduzima energiju koju će zatim ponovo u delu 2 predati kondenzatoru.

Koeficijent grejanja (COP)

dijagramKoeficijent grejanja je, u stvari, odnos između utrošene električne i dobijene obnovljive energije. Na primer, koeficijent 4 znači sledeće: Za jedan utrošeni kilovatčas (kWh) električne, dobijamo 3 kWh geotermalne energije. Praktično, Vaši troškovi grejanja smanjuju se 4 puta. Smanjenjem temperature grejanog fluida povećava se koeficijent grejanja (a time i ušteda). Iz tog razloga kombinacija toplotne pumpe i podnog grejanja daje najbolje rezultate, obzirom da podno grejanje zahteva nisku temperaturu vode (oko 40 °C). Dijagram sa desne strane ilustruje raspodelu temperature u podzemnim slojevima i pokazuje da nakon 15 metara nema kolebanja temperature u zavisnosti od doba godine. Nepromenjena temperatura bunarske vode garantuje visok koeficijent grejanja nasuprot toplotnim pumpama vazduh-voda kod kojih keficijent opada sa snižavanjem spoljne temperature.

Najbolji rezultati, odnosno najveća ušteda se postiže u kombinaciji sa podnim grejanjem, jer se sa snižavanjem temperature u sistemu, značajno povećava koeficijent grejanja, a poznato je da podno grejanje zahteva niže temperature od radijatorskog. Ventilo konvektor je dobro rešenje iz razloga što pored grejanja pruža i mogućnost hlađenja prostora, što kod podnog i radijatorskog grejanja nije moguće.

Toplotna pumpa - Investicija koja se uvek isplati

Ulaganje u toplotnu pumpu se uvek isplati, bez obzira na to da li gradite novi objekat ili renovirate stari. Smanjujete svoje izdatke za energiju, povećavate vrednost svog objekta i smanjujete emisiju CO2, na čemu će Vam buduće generacije biti zahvalne. Sa kvalitetnom toplotnom pumpom,  75% potrošene energije za grejanje objekta i sanitarne vode je besplatno. Ovo znači da će se toplotna pumpa sama otplatiti. Međutim, ne samo to, ukoliko nekada poželite da prodate svoj objekat, sigurno ćete postići veću cenu zahvaljujući ovakvom sistemu grejanja. 

Nesigurna buduća situacija na tržištu energenata dodatno pojačava opravdanost investicije u toplotnu pumpu. Prilikom gradnje novog objekta, postoji mnoštvo važnih odluka koje treba doneti i jedna od njih je zasigurno dobar sistem grejanja. Toplotnom pumpom možete grejati svoj objekat, grejati sanitarnu vodu, hladiti objekat i čak zagrevati vodu u bazenu i time izbeći ulaganja u više različitih sistema za grejanje/hlađenje. Sem toga, mnoge zemlje, pa i naša, imaju određene visoke zahteve po pitanju energetske efikasnosti za nove objekte, a  toplotna pumpa u potpunosti zadovoljava te kriterijume. Uštede koje se ostvaruju korišćenjem toplotne pumpe zavise od veličine objekta, njegove izolacije, načina na koji je izveden sadašnji sistem grejanja i geografskog područja na kojem se objekat nalazi.

Toplotna pumpa može biti prilagođena već postojećim sistemima grejanja, kao što su gas, pelet, peći na čvrsta goriva ili električni kotlovi. Svedoci smo napora da se smanji ljudski uticaj na prirodu,poput emisije ugljen-dioksida, eksploatacije fosilnih goriva, zagađenja vodotokova i sl. Toplotna pumpa je u tom smislu jedno od ’najčistijih’ rešenja, obzirom da je njen uticaj na prirodu gotovo zanemarljiv. Ugradnjom toplotne pumpe doprinosite tome da se ovi napori ostvare. Ne dozvolimo da naši potomci gledaju na nas kao na sebične pretke koji su potrošili sve što se dalo potrošiti. „Mi nismo nasledili zemlju od naših predaka, već smo je pozajmili od naših potomaka“ – rekao je indijanski poglavica Bik koji sedi.

 toplotne pumpe

Karakteristike Toplotne Pumpe:

Izuzetno nizak nivo buke, visoka efikasnost, kvalitetne komponente, lepo dizajnirano kućište, potreba za servisiranjem svedena na minimalnu meru, izdržljivost, kompatibilnost sa drugim vidovima grejanja, jednostavno rukovanje uređajem, visok stepen automatizacije, mogućnost prilagođavanja kapaciteta (inverter tehnologija).

Visoka efikasnost

Kontrolisanje pregrevanja freonske pare ključni je faktor za efikasan rad svake toplotne pumpe. Do sada, za kontrolu koristio se termo-ekspanzioni ventil (kod većine proizvođača je i dalje u upotrebi), koji ima veoma sporo delovanje, pa samim tim i niži stepen efikasnosti. Dugogodišnjim radom na usavršavanju naše toplotne pumpe, razvili smo precizan sistem elektronskog upravljanja pregrevanja freonske pare, što je rezultiralo visokim stepenom efikasnosti.

Inverter tehnologija

U praksi se često pojavljuje potreba za ugradnjom akumulatora toplote zbog promenljivog toplotnog opterećenja objekta. Akumulatori toplote u načelu smanjuju koeficijent grejanja, zauzimaju prostor i povećavaju gubitke. U nastojanju da rešimo ovaj problem, razvili smo toplotnu pumpu koja ima sposobnost da prilagođava svoj kapacitet trenutnim potrebama objekta. Kontinualnom regulacijom broja obrtaja na kompresoru, postigli smo regulaciju snage od 50 do 100%. Osim toga, inverter tehnologija omogućava meki start toplotne pumpe, što dodatno produžava radni vek kompresora. Takođe, upotrebom invertera smanjuje se broj uključenja i isključenja toplotne pumpe, što doprinosi boljem ukupnom koeficijentu grejanja, što je prikazano na dijagramu ispod.

Izborom toplotne pumpe rešavate više problema

Osim grejanja i hlađenja Vašeg objekta, toplotnu pumpu možete koristiti i za zagrevanje tople potrošne vode i time uštedeti 75% električne energije koju biste inače utrošili u tu svrhu. Odabir rezervoara (bojlera) za toplu potrošnu vodu vrši se na osnovu broja korisnika i njihovih potreba za toplom vodom. Obično, u jednom četvoročlanom domaćinstvu koristi se rezervoar zapremine 200 litara. Toplotna pumpa može grejati objekat posredstvom radijatora, podnog grejanja ili Fan-coil uređaja. Osim toga, sve toplotne pumpe naše proizvodnje, opremljene su za zagrevanje tople potrošne vode. Upravljanje temperaturom u objektu, može biti izvedeno termostatom i/ili vođenjem prema spoljnoj temperaturi.

Inteligentna kontrola i upravljanje

Za potrebe kontrole i upravljanja toplotnom pumpom, razvili smo jedinstveni kontroler sa 5-inčnim displejom u boji koji je osetljiv na dodir (touch screen). Višejezični korisnički interfejs je tako izrađen da korisnik već pri prvom susretu shvata jednostavnost upotrebe. Kontroler je fabrički montiran na toplotnu pumpu, međutim, po želji korisnika može biti izmešten bilo gde u krugu od 100 metara.

Osim upravljanja toplotnom pumpom i komunikacije sa korisnikom, kontroler prikuplja i beleži sve važne parametre i dešavanja na toplotnoj pumpi, tako da možete pratiti parametre Vašeg uređaja. Na displeju se prikazuju: perfomanse sistema, potrošnju električne energije, količina dobijene geotermalne energije, radni sati i još mnogo toga.

More

Elektromaterijal

By

elektro materijal2

Naš prodajni program obuhvata kvalitetne komponente renomiranih proizvođača za kućne električne instalacije. Kablovi,osigurači, sklopke, sijalice, priključnice, utikači, kućna zvona, sijalična grla.

elektro materijal 1

1. METALKA MAJUR   2. NOPAL

 

More

Vodovod

By

Cevi za kućnu i uličnu kanalizaciju sa odgovarajućim spojnim elementima namenjene su za odvod svih vrsta otpadnih voda.

Naš asortiman sadrži kanalizacioni materijal i fiting „PEŠTAN“. Veoma lako se postavljaju, a spajaju se međusobno spojnim elementima pri čemu se gumenim prstenovima obezbeduje potpuna zaptivenost spoja. Koriste se za otpadne vode čija konstantna temperatura ne prelazi +60C.  Cevi su otporne na slanu vodu, alkohol, kiseline, baze, sulfate, agresivni plin i na sva sredstva za pranje

vodovod 1

PP-R cevi i spojni elementi

Fluidterm cevi se koriste kod instalacija vruće i hladne higijenske-sanitarne vode. Mogu u potpunosti da zamene pocinkovane cevi za korišćenje pijaće vode, pa čak i u slučajevima visokog sadržaja kalcijuma (Ca). Takođe se koriste i kod otpreme pijaćih tečnosti, navodnjavanja u staklenicima i baštama, isporuke vazduha pod pritiskom, vakum instalacija, u hemijskoj industriji kod protoka različitih vrsta tečnosti, kao i kod otpreme morske vode, nafte i visoko abrazivnih tečnosti.

More

Alati

By

alati2

Ručni i električni alati svetskih proizvođača, za profesionalnu, poluprofesionalnu i amatersku upotrebu.

unior
1. Unior je vec široko poznat brend ručnih alata na tržištu. Velika tradicija i poverenje koje korisnici ovih alata ukazuju ovom brendu dovoljno govori i o samom kvalitetu. Unior je brend čiji asortiman u mnogome prevazilazi asortiman bilo kog drugog svetskog proizvođača a u našem maloprodajnom objektu ima konstantno veliki broj proizvoda ovog brenda.

bosch

2. Bosch je nemački brend čiji su proizvodi takođe zastupljeni u našoj ponudi alata. Garancija za profesionalni alat je 3 godine, poluprofesionalni 2 godine i amaterski godinu dana.

modeco

3. Modeco - proizvođač čiji asortiman proizvoda čine alati za servisersku upotrebu. Pored kompleta odvijača, u ponudi se nalaze sve vrste klješta, okasti i viljuškasti ključevi, kompleti gedora i drugi alati. Naš prodajni asortiman upotpunjuju i alati drugih proizvođača kao i prateća oprema: elektrode, brusne ploče, burgije.

4. Beorol
beorol

More

Grejanje

By

Kvalitetna grejna i vodovodna instalacija predstavlja preduslov kavlitetnog života i rada u svim stambenim i poslovnim objektima. Osim toga ona treba da zadovolji kako funkcionalni tako i estetski aspekt. „TOTPROMET“ u saradnji sa svetskim proizvođačima iz ove oblasti vam nudi kompletna rešenja za grejanje na čvrsto gorivo, gas i pellet. U našoj ponudi je i veliki izbor radijatora koji značajno utiču na lepši izgled vašeg enterijera, kao i prateća opremu (bakarne cevi , čelične cevi, firing, pumpe, manometri, ventili....)

radijatorsko grejanje

Kotlovi na čvrsto gorivo:

kotlovi
1. Bosch   2. Termomont  3. Sime

Radijatori:

kotlovi
1. Jugoterm   2. Vogel&Noot

Kotlovi na gas:

kotlovi
1. Bosch   2. Baxi

More

Sanitarije

By

sanitarije

U svom programu „TOTPROMET“ nudi širok asortiman opreme za kupatila. Ono što nas izdvaja u odnosu na druga trgovinska preduzeća je sam način poslovanja. Navedeno se ogleda u tome što imamo pažljivo odabran i kvalitetan lager robe kako bi naši klijenti mogli na licu mesta da odaberu i preuzmu proizvode ili im oni budu dovezeni na željenu adresu.

sanitarije 1

1. KOLPA SAN   2. MINOTTI   3. ARMAL   4. INKER   5. ROSAN

 

More